Podziel się

6 maja 2022 r. obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – święto to zostało ustanowione przez Komisję Europejską ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii Europejskiej na kwestię bezpieczeństwa na drodze. Powodem wprowadzenia tego święta była rosnąca każdego roku liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Tekst: Barbara Wiśniewska

W tym dniu chcemy zwrócić uwagę wszystkich użytkowników dróg, przede wszystkim dzieci i młodzieży, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od nas wszystkich, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami.

Jak podają statystki policyjne, w zeszłym roku zgłoszono 22 816 wypadków i kolizji drogowych w wyniku których śmierć poniosło 2245 osób. To o 24,7 % mniej niż w roku 2019.

Bezpieczeństwo na polskich drogach stale się poprawia na co mają wpływ coraz bezpieczniejsze samochody oraz lepsza jakość dróg. Trzeba również zauważyć, że kierowcy jeżdżą wolniej i częściej przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
Wciąż jeszcze wiele jest do poprawy w kwestii bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza jeśli dotyczy to pieszych w tym dzieci i młodzieży.

W 2021 roku w Polsce miało miejsce 1 775 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 50 dzieci poniosło śmierć, a 1 832 doznało obrażeń.

Kolejną narażoną grupą użytkowników dróg są motocykliści i rowerzyści.

W 2021 r. motocykliści uczestniczyli w 2 050 wypadkach drogowych, w których zginęło 207 kierujących motocyklami i 8 ich pasażerów, a 1 706 motocyklistów i 178 pasażerów motocykli zostało rannych.

Kierujący motocyklami najczęściej uczestniczyli w wypadkach w miesiącach czerwiec – sierpień. Do 50,9% wypadków, w których poszkodowani zostali motocykliści lub ich pasażerowie, przyczynili się inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi. To są wciąż bardzo wysokie liczby.

Częstym urazem spowodowanym w wypadku na rowerze i motocyklu jest porażenie splotu ramiennego.

Wśród naszych podopiecznych jest wiele osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dlatego chcemy szczególnie nagłośnić kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uczulić decydentów a także uczestników ruchu drogowego, na fakt, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo nasze i innych.

Z naszych doświadczeń wynika, że warto jest inwestować w edukację i organizowanie kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze i będzie to tańsze niż walka ze skutkami wypadków drogowych, w tym leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych. Mamy plan by w takie kampanie angażować firmy, szkoły oraz decydentów.

Bądźcie świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego!

Zachęcamy także do obejrzenia pierwszego filmu dokumentalnego z serii Żyję z Bólem pod tytułem „Kuba”

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, realizuje projekt cyklu filmów dokumentalnych pt „Żyję z bólem”. Filmy będą opowiadać o życiu osób zmagających się na co dzień z bólem. Celem projektu jest nagłośnienie problemu. Ale również chcemy dać wsparcie osobom, które są dopiero na początku drogi, tuż po wypadku dowiadują się, że będą niepełnosprawne i prawdopodobnie będą odczuwały ból przez długie lata. Poprzez pokazanie jak radzą sobie inni, chcemy dać nadzieje, że osoby te nie są same, że mają wsparcie i mogą liczyć na pomoc. Że dadzą radę i będą mogli żyć i dalej się rozwijać.