KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Schorzenia i urazy

137

Uszkodzenie splotu ramiennego

Wady wrodzone