Podziel się

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie. Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) ze środków programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Zobacz czym są minigranty >>TUTAJ<<
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 lipca 2024 r.

Zapraszamy wszystkich wolontariuszy do kolejnej edycji konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie. Masz pomysł, chcesz działać? Brakuje ci środków? Zgłoś się do nas koniecznie! Możesz zyskać nawet 2000 zł na realizację swojego pomysłu! Do wygrania są aż 3 dofinansowania na minigranty, po 2000 zł każdy!

Dajemy ci dużą dowolność, sam/sama określisz cel jaki chcesz osiągnąć. Ważne aby twój pomysł znajdował się w jednym z następujących obszarów:

  • promocji wolontariatu
  • realizacji inicjatyw prospołecznych w lokalnej społeczności
  • rozwijania kompetencji obywatelskich

Zapoznaj się z regulaminem konkursu: REGULAMIN MINIGRANTÓW edycja 1-2024

Kto może się ubiegać o minigranty?

O minigranty może ubiegać się grupa inicjatywna wolontariuszy złożona z co najmniej 2 osób, w tym Lidera , który w dniu złożenia wniosku jest osobą pełnoletnią oraz posiada aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW).

Jak się zgłosić?

Pobierz i wypełnij poniższe dokumenty:

W jaki sposób dostarczyć wypełnione dokumenty?

Wypełniony wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 04.07.2024 r., w następujący sposób:

  • elektronicznie na maila: wolontariat@otwarteramiona.pl  do dnia 4 lipca, do godziny 23:59
  • pocztą tradycyjną, na adres: OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.
  • osobiście w godzinach pracy biura Fundacji, które się mieści pod tym samami adresem, na który kieruje się korespondencję. Zobacz >>adres Fundacji<<
Na zgłoszenia czekamy do 04 lipca 2024 roku

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030