KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Kto może przekazać jeden procent podatku?

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego może dostać jeden procent podatku od następujących podatników:

  ryczałtowców – PIT 28,
  przedsiębiorców– PIT 36,
  przedsiębiorców liniowców – PIT 36L,
  pracowników etatowych – PIT 37, (osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby mieć możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, powinny samodzielnie wykonać rozliczenie PIT)
  graczy giełdowych – PIT 38,
  osób, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.
  emerytów i rencistów, którzy otrzymali PIT-40A – wystarczy, że złożą zeznanie podatkowe.

Osoby przebywające poza terytorium Polski mogą złożyć PIT w polskim urzędzie konsularnym lub przesłać deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce.
Marynarze statków morskich mogą deklaracje PIT złożyć u kapitana jednostki, na której pływają.

Rozlicz PIT