Nasza misja

Misja naszej Fundacji:

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego działa od 2000 roku. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, działamy non profit. Naszą misją jest pomoc i wsparcie dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych oraz wspieranie ich oraz ich najbliższych w drodze do odzyskania zdrowia i niezależności zarówno w prawidłowym rozwoju fizycznym, jak i psychicznym. Niesiemy również pomoc dla naszych podopiecznych i ich bliskich, którzy cierpią z powodu trudnych warunków materialnych. Pomagamy, edukujemy, wspieramy na otwartych zasadach!

Cele naszej Fundacji:

Celem Fundacji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym, którzy często w wyniku powikłań po różnych wypadkach i urazach, w tym okołoporodowych, komunikacyjnych i innych, skazani są na długoletnią rehabilitację oraz zmaganie się z niepełnosprawnością. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości leczenia naszym podopiecznym oraz udzielenie wsparcia psychologicznego dla nich oraz dla ich najbliższych, by w tej trudnej walce nie zwątpili, że mogą osiągnąć upragniony cel!