KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Dla mediów

Informacje dla prasy

Fundacja Otwarte Ramiona jest jedyną w Polsce pozarządową organizacją non-profit, która od 2000 roku otacza opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe dotknięte uszkodzeniem splotu ramiennego.

Fundacja powstała z inicjatywy matki chłopca, który podczas porodu doznał mechanicznego uszkodzenia nerwów splotu ramiennego.

Ideą i celem Fundacji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym, którzy często w wyniku powikłań okołoporodowych skazani są na długoletnią rehabilitację oraz zmaganie się z niepełnosprawnością. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości leczenia naszym podopiecznym.

Aktualnie z pomocy i porad Fundacji korzysta około 700 zarejestrowanych z całej Polski dzieci i dorosłych z uszkodzeniem splotu ramiennego.

Nasza działalność polega głównie na:
– pomocy w gromadzeniu funduszy na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny oraz zagraniczne operacje
– organizacji zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych
– udzielaniu informacji i wsparcie zagubionym rodzicom, pomagamy im trafić w ręce specjalistów
– organizacji stałych, bezpłatnych  konsultacji  z fizjoterapeutą
– organizacji konsultacji z zagranicznymi specjalistami w dziedzinie chirurgii ręki

Materiały do pobrania:

logo fundacji

tekst o fundacji