PODARUJ NAM 1.5% PODATKU WYPEŁNIJ PIT ONLINE
KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981 WESPRZYJ NAS

FAQ

 • Jak długo są ważne faktury?

  Faktury są ważne od daty zawarcia Porozumienia i można je rozliczać do dwóch lat od daty ich wystawienia.

 • Czy środki zgromadzone na subkoncie należy wykorzystać w określonym czasie?

  Nie, nie ma takiego obowiązku.
  Refundujemy faktury wystawione po dacie podpisania Porozumienia oraz do dwóch lat od ich wystawienia.

 • W jaki sposób zamknąć subkonto?

  Wystarczy przesłać oświadczenie podpisane przez Podopiecznego lub jego opiekunów prawnych.
  W przypadku śmierci Podopiecznego, w ciągu miesiąca od daty zgonu, należy przesłać kopię aktu zgonu.

 • Czy osoby pełnoletnie mogą założyć subkonto w Fundacji?

  Tak, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych przy zakładaniu subkonta.

 • Czy mogę być podopiecznym w kilku fundacjach?

  Oczywiście, nie ma ograniczeń przynależności do organizacji.

 • Na stronie internetowej jest błąd w imieniu/nazwisku podopiecznego – jak można to zmienić?

  W przypadku znalezienia błędu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@otwarteramiona.pl

 • W jaki sposób obliczyć jeden procent podatku?

  Załóżmy, że wyliczony podatek należny wynosi 32,65 zł.
  1% tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy to: 0,30zł
  druk pit

  Rozlicz PIT

 • Kto może przekazać jeden procent podatku?

  Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego może dostać jeden procent podatku od następujących podatników: (więcej…)

 • W jaki sposób przekazać 1% podatku?

  Należy w odpowiednią rubrykę, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) wpisać KRS: 0000142952.

  W pozycji informacje uzupełniające należy wpisać imie i nazwisko podopiecznego, którego chcemy wesprzeć.

  Pieniądze na nasze konto przeleje odpowiedni urząd skarbowy.

  Podatnik wskazuje numer KRS fundacji oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym.

  KRS naszej fundacji: 0000142952

  W jednym rozliczeniu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla 1 OPP.

  Podatnik może podać dodatkowe informacje np. wskazać konkretny cel w rubryce „Informacje uzupełniające”; informacje te zostają przekazane OPP jako uszczegółowienie danych do końca miesiąca września roku, w którym złożona była deklaracja.

  Podatnik ma prawo udostępnić swoje dane osobowe zakreślając odpowiednią rubrykę.

  Podatnik ma prawo przekazać 1% OPP także w korekcie zeznania.

  Aby przekazać 1% podatku należy złożyć zeznanie w terminie oraz wpłacić należny podatek dochodowy również w terminie.

  Urzędy skarbowe przekazują 1% podatku na konto OPP do końca sierpnia roku w którym złożona była deklaracja.

  Do końca września Ministerstwo Finansów przekazuje zestawienie dotyczące wpłat z 1%.

  Fundacja w ciągu miesiąca księguje wszystkie wpłaty.

 • Czy każdy podopieczny ma oddzielny rachunek konta bankowego?

  Nie, fundacja ma jeden rachunek bankowy, na którym gromadzi środki podopiecznych. Księgowane są one na wewnętrznych subkontach fundacji.

 • Czy fundacja pobiera prowizję lub jakieś inne opłaty?

  100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie.

 • Co to jest numer KRS?

  Numer KRS jest to numer krajowego rejestru sądowego, który ma każda działająca w Polsce firma.
  Podopieczni fundacji nie mają indywidualnych numerów KRS, mają natomiast nadany numer podopiecznego.
  Wpłacając darowiznę, darczyńca musi wpisać w tytuł przelewu imię i nazwisko podopiecznego, ewentualnie jego numer.
  Jeden procent podatku jest przekazywany przy rozliczeniu rocznym podatku. Na druku PIT należy wprowadzić numer Krs organizacji pożytku publicznego, której chce się oddać 1% a w rubryce „cel szczegółowy” wpisać imię i nazwisko podopiecznego.
  jeden procent podatku, rozlicz podatek, pit 36, pit 37, bezpłatny programpobierz program, rozliczenie pit, jeden procent, 1%

 • Czy osoba pełnoletnia może korzystać z pomocy fundacji?

  Tak, podopiecznym naszej fundacji może zostać zarówno osoba pełnoletnia jak i niepełnoletnia

 • W jaki sposób założyć subkonto?

  Należy przesłać prośbę o założenie subkonta wraz z krótkim opisem choroby. Ważne: należy podać czy prośba dotyczy osoby pełnoletniej czy niepełnoletniej.
  Prośbę należy przesłać mailem na adres: m.lawacz@fsr.pl lub listem na adres:
  Otwarte Ramiona
  Fundacja Splotu Ramiennego,
  ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.

  Prześlemy Państwu następujące dokumenty:
  Instrukcja Postępowania,
  Porozumienie,
  Oświadczenie o dochodach,
  Prośba o udostępnienie konta fundacji.
  Wszystkie dokumenty należy wydrukować, wypełnić (Porozumienie w dwóch egzemplarzach) i przesłać na adres fundacji (Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.), z dołączoną kopią dokumentacji medycznej.