KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

FAQ

Jak długo są ważne faktury?

Faktury są ważne od daty zawarcia Porozumienia i można je rozliczać do dwóch lat od daty ich wystawienia.

Czy środki zgromadzone na subkoncie należy wykorzystać w określonym czasie?

Nie, nie ma takiego obowiązku.
Refundujemy faktury wystawione po dacie podpisania Porozumienia oraz do dwóch lat od ich wystawienia.

W jaki sposób zamknąć subkonto?

Wystarczy przesłać oświadczenie podpisane przez Podopiecznego lub jego opiekunów prawnych.
W przypadku śmierci Podopiecznego, w ciągu miesiąca od daty zgonu, należy przesłać kopię aktu zgonu.

Czy osoby pełnoletnie mogą założyć subkonto w Fundacji?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych przy zakładaniu subkonta.

Czy mogę być podopiecznym w kilku fundacjach?

Oczywiście, nie ma ograniczeń przynależności do organizacji.

Na stronie internetowej jest błąd w imieniu/nazwisku podopiecznego – jak można to zmienić?

W przypadku znalezienia błędu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@otwarteramiona.pl

W jaki sposób obliczyć jeden procent podatku?

Załóżmy, że wyliczony podatek należny wynosi 32,65 zł.
1% tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy to: 0,30zł
druk pit

Rozlicz PIT

Kto może przekazać jeden procent podatku?

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego może dostać jeden procent podatku od następujących podatników: (więcej…)

W jaki sposób przekazać 1% podatku?

Należy w odpowiednią rubrykę, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) wpisać KRS: 0000142952.

W pozycji informacje uzupełniające należy wpisać imie i nazwisko podopiecznego, którego chcemy wesprzeć.

Pieniądze na nasze konto przeleje odpowiedni urząd skarbowy.

Podatnik wskazuje numer KRS fundacji oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym.

KRS naszej fundacji: 0000142952

W jednym rozliczeniu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla 1 OPP.

Podatnik może podać dodatkowe informacje np. wskazać konkretny cel w rubryce „Informacje uzupełniające”; informacje te zostają przekazane OPP jako uszczegółowienie danych do końca miesiąca września roku, w którym złożona była deklaracja.

Podatnik ma prawo udostępnić swoje dane osobowe zakreślając odpowiednią rubrykę.

Podatnik ma prawo przekazać 1% OPP także w korekcie zeznania.

Aby przekazać 1% podatku należy złożyć zeznanie w terminie oraz wpłacić należny podatek dochodowy również w terminie.

Urzędy skarbowe przekazują 1% podatku na konto OPP do końca sierpnia roku w którym złożona była deklaracja.

Do końca września Ministerstwo Finansów przekazuje zestawienie dotyczące wpłat z 1%.

Fundacja w ciągu miesiąca księguje wszystkie wpłaty.

Czy każdy podopieczny ma oddzielny rachunek konta bankowego?

Nie, fundacja ma jeden rachunek bankowy, na którym gromadzi środki podopiecznych. Księgowane są one na wewnętrznych subkontach fundacji.

Czy fundacja pobiera prowizję lub jakieś inne opłaty?

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie.

Co to jest numer KRS?

Numer KRS jest to numer krajowego rejestru sądowego, który ma każda działająca w Polsce firma.
Podopieczni fundacji nie mają indywidualnych numerów KRS, mają natomiast nadany numer podopiecznego.
Wpłacając darowiznę, darczyńca musi wpisać w tytuł przelewu imię i nazwisko podopiecznego, ewentualnie jego numer.
Jeden procent podatku jest przekazywany przy rozliczeniu rocznym podatku. Na druku PIT należy wprowadzić numer Krs organizacji pożytku publicznego, której chce się oddać 1% a w rubryce „cel szczegółowy” wpisać imię i nazwisko podopiecznego.
jeden procent podatku, rozlicz podatek, pit 36, pit 37, bezpłatny programpobierz program, rozliczenie pit, jeden procent, 1%

Czy osoba pełnoletnia może korzystać z pomocy fundacji?

Tak, podopiecznym naszej fundacji może zostać zarówno osoba pełnoletnia jak i niepełnoletnia

W jaki sposób założyć subkonto?

Należy przesłać prośbę o założenie subkonta wraz z krótkim opisem choroby. Ważne: należy podać czy prośba dotyczy osoby pełnoletniej czy niepełnoletniej.
Prośbę należy przesłać mailem na adres: m.lawacz@fsr.pl lub listem na adres:
Otwarte Ramiona
Fundacja Splotu Ramiennego,
ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.

Prześlemy Państwu następujące dokumenty:
Instrukcja Postępowania,
Porozumienie,
Oświadczenie o dochodach,
Prośba o udostępnienie konta fundacji.
Wszystkie dokumenty należy wydrukować, wypełnić (Porozumienie w dwóch egzemplarzach) i przesłać na adres fundacji (Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.), z dołączoną kopią dokumentacji medycznej.

Copyright © 2004 - 2015 - Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

Design by mistiq.pl | Code by bajtkom.pl