KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Druki refundacji

Druki refundacji są jedynymi dokumentami pozwalającymi na  rozliczenie  poniesionych przez podopiecznego lub jego opiekunów kosztów określonych w Regulaminie Refundacji.

Według Regulaminu refundacji termin dokonania wypłaty wynosi 14 dni roboczych pod warunkiem, że przesłane dokumenty nie budzą żadnych zastrzeżeń.

regulaminrefundacjiInstrukcja jak wypełniać druki

 

 

 

 

 

 

Druk refundacji kosztów leczeniaDruk rozliczenia dojazdów w kraju i za granicą